Välkommen!


Jag är legitimerad psykolog med examen från Karolinska Institutet (Degree of Master of Medical Science with a major in Psychology). Jag har flera års erfarenhet av arbete som psykolog bl.a. på vårdcentral, inom Internetpsykiatrin, via privata vårdgivare som erbjuder internetförmedlade psykologiska behandlingar och jag har även arbetat som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin.


Jag kan hjälpa dig bl.a. med olika ångesttillstånd och fobier,
nedstämdhet och depression,
stress,
oro,
sömnsvårigheter,
smärta orsakat av vestibulit/vulvodyni,
och tillhandahålla behandlingsprogram med hanteringsstrategier för IBS (irritable bowel syndrome).


I min verksamhet har jag nära kontakt med forskare från Örebro universitet och Karolinska Institutet som tillsammans med internationella forskningsgrupper forskar på KBT-behandlingar för provocerad lokaliserad vulvodyni (tidigare kallat vestibulit).


Medlem i 

Kontakta mig